NETLAB

Sıkça Sorulan Sorular

Fotoğraf Albümü

Basından

Kablosuz Ağlar Yardımıyla Sağlık Gözetimi'' sistemi, kalp, şeker, tansiyon gibi kronik rahatsızlıkları bulunan hastaların ve yaşlıların evlerinden çıkmalarına gerek kalmadan uzaktan kontrol edilmesini sağlayacak.

Hastanın bileğine takılan sensör, tansiyon, kalp atışı, ateş ve şekerde normal seyrin dışında görülen durumları, bilgisayar veya cep telefonu üzerinden, o kişinin yakınlarına veya takip eden bir sağlık kuruluşuna iletebilme özelliğini taşıyor. Evin içine yerleştirilen sensörlerle de sistem, ortamdaki sıcaklık, nem, ses gibi değerlerde normal seyrin dışında bir durum görüldüğü anda alarm verecek şekilde tasarlandı. Evin içine yerleştirilen kameralar ve sensörlerle, sıcaklık, ışık, rutubet ve sesler sürekli olarak kontrol edilebilecek. Evin içinde yaşayan yaşlı veya hastanın da ivme ölçerin yanı sıra bileğe takılan sensörle, tansiyonu, kalp atışı, şekeri ve ateşi sürekli olarak takip altında tutulabilecek.

Hastanın veya yaşlının tansiyonunun çıkması, kalp atışlarının artması, ateşinin çıkması, yere düşmesi bile ivme ölçer sayesinde sistemi alarma geçirerek, hem İnternet üzerinden, hem de cep telefonlarına bilgi olarak yansıyacak.

 

"Evde bakım ve bağımsız yaşam"

Dünya genelinde yaşlı nüfus oranları her geçen yıl artış göstermektedir. Nüfus Referans Bürosunun tahminlerine göre önümüzdeki 20 yıl içinde gelişmiş olan ülkelerdeki 65 yaş üstü nüfusun tüm nufusa oranı %20’lere yaklaşacaktır. Dünya bankasının yakın zamanda yaptığı çalışmanın sonuçlarına göre ise Türkiye nüfusunun %6’sını yaşlılar oluşturuken bu rakam önümüzdeki 10 yıl içinde %3’lük bir artış gösterecektir. GFK Türkiye’nin yaptığı bir diğer araştırmanın sonuçlarına göre ise 65 yaş üstü insanların %15’i yalnız yaşamaktadır. Ayrıca yaşlılığın yanı sıra kronik rahatsızlığı veya bedensel engeli sebebiyle bakıma ihtiyaç duyan nüfusun oranı da azımsanmayacak kadar yüksektir. Bu nedenlerle yüksek kaliteli bakım çözümleri  önererek sağlık maliyetlerini düşürmek ülkelerin önemli konuları arasında yer almaktadır.

Bu bağlamda Boğaziçi Üniversitesi Kablosuz Algılayıcı Ağlar Araştırma Grubu tarafından “evde bakım ve bağımsız yaşam” desteği için kablosuz algılayıcı ağlardan oluşan uzaktan izleme sistemi geliştirilmektedir. Bu sistem kişinin yaşam alanının akıllı bir yaşam ortamına dönüşmesini hedeflemektedir. Sistem bileşenleri arasında kişinin günlük faaliyetlerinin takibi için ivme ölçer, jiroskop gibi algılayıcılar ve gömülü kameralar (video ve ses algılayıcıları), ortamın durumunu takip eden ışık ve ısı ölçer gibi algılayıcıları içeren çevresel algılayıcılar, kişinin konumunu mesela evin neresinde olduğunu takip eden RFID etiketleri, kişinin fizyolojik durumunu takip eden tansiyon ve nabız ölçer gibi algılayıcılar yer almaktadır. Özellikle yaşamsal verilerin takip edilmesi konusunda, geliştirilen sistem kullanıcının EKG, nabız, tansiyon, oksijen doygunluğu gibi temel sağlık bilgilerinin toplanması ve takip edilmesine yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda ilaç alımı takibi de sistem bileşenleri arasında yer almaktadır. Özellikle medikal verilerin takibi konusunda ticari uygulamalar da mevcuttur ancak var olan sistemlerin çoğu toplanan veriyi cihaz üzerinde depolamakta ve veri daha sonra cihazın belleğinden mesela USB ara yüzüyle bilgisayar ya da başka bir cihaza aktarılıp, internet üzerinden gerekli kişilere iletilmektedir. Ancak geliştirilen sistemin kablosuz veri toplama, yani cihazların üzerinde veriyi depolamak yerine gerçek zamanlı olarak gerekli yerlere iletilmesi gibi özellikleri hasta faaliyetlerinin gerçek zamanlı olarak takip edilmesine imkan vermekte ve klinisyenler tarafından tercih edilmektedir.

Sistemin ile ilgili geliştirme çalışmaları Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Kampüsü’ndeki Telematik Araştırma Merkezi (TAM) binasındaki laboratuvarımızda yürütilmektedir. Laboratuvardaki test ortamı mutfak, oturma odası ve yatak odasından oluşan bir eve benzer olarak tasarlanmış ve mobilyalarla donatılmıştır.  (Şekil 1). Donanım olarak ortamda gömülü kameralar, IP kameralar, RFID etiketleri ve çevresel algılayıcılar (ışık, ısı gibi) ve medikal algılayıcılar (EKG ve EMG gibi) mevcuttur.

 

foto_allDSCN1581DSCN1582
Laboratuvar Test Ortamı ve Var Olan Ekipmanlar


Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Ağları Araştırma Laboratuvarı (NETLAB) tarafından geliştirilen kablosuz ağlar yardımıyla sağlık gözetimi sistemi, özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlıkları olan kişilerin sağlık hizmetlerinin bir kısmına evlerinden ulaşmalarını ve sağlık bilgilerini sağlık profesyonellerine aktarmalarını kolaylaştırmayı hedeflemektedir. Bu şekilde sağlık hizmeti maliyetleri düşürülecek ve kişiler sürekli olarak ve evlerinden çıkma zorunluluğu olmadan sağlık hizmetlerinden faydalanabileceklerdir.  Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Kampüsü’nde kurulan test laboratuvarında bu sistemin bir prototipi kurulmuş ve örnek bir uygulama geliştirilmiştir. Geliştirilen uygulamada yer alan RFID algılayıcılar, sıcaklık, ışık ve ses algılayıcıları ile izlenen kişilerin sağlık durumlarını anlamakta kullanılan ivmeölçer, tansiyon ve kalp atışı algılayıcılar birlikte kullanılarak hem kişilerin sağlık durumu hem de yaşadıkları ortamın koşulları izlenebilmektedir. Bu algılayıcıların tümünden elde edilen veriler bir merkezde toplanarak, kişinin sağlık durumunda ya da ortamdaki sıcaklık, nem, ses gibi değerlerde normal seyrin dışında bir durum görülürse,  alarm üreterek müdahale edebilecek sağlık profesyonellerine ya da ilgili birimlere haber verebilmektedir.  Uzaktan erişim arayüzü  sayesinde internet üzerinden evdeki kameralara bağlanıp durumun detayları da gözlenebilmektedir. Ayrıca, bu sistemin kişilerin güvenlik ve iletişim ihtiyaçlarını karşılayacak çeşitli destek fonksiyonları ile zenginleştirilmesi çalışmaları devam etmektedir. Bahsi geçen sistem 21-23 Ekim 2009 arasında The Marmara Oteli’nde geçekleşen E-challenges proje fuarında tanıtılmıştır.